onsdag 6. januar 2016

Bokutfordring 2016!

Godt nytt bibliotekår til alle!

Vi starter bibliotekåret med en utfordring til brukerne; en leseutfordring!

Vi har en liste med kriterier som må fylles ut gjennom året, avkryssing skjer i biblioteket, og det blir premie ved års-slutt til den som har klart flest kriterier. Trekning, hvis flere har samme sum. 

Du får 2 lister på biblioteket. Den ene til å ta med hjem for inspirasjon og for å krysse av, den andre oppbevares på biblioteket hvor du ajourfører listen ved besøk.

Listene blir satt i en felles perm og alle som deltar kan se hvor langt de andre har kommet - dette for å skjerpe konkurransen!

Her er det både lette, middels og ganske vanskelige kriterier og fylle. Vi ønsker alle lykke til!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar