onsdag 14. januar 2015

Bokprat våren 2015

Denne våren vil vi fortsette med bokpraten på hver første torsdag i måneden kl. 19.00. Vi bestiller inn bøkene i god tid, og det er mulig å få dem både som bok og lydbok.

Flere av bøkene denne sesongen har det til felles at de handler om de små enkeltmenneskene og hvordan deres erfaringer, erindringer og valg i livet er vevd sammen med samfunnsforholdene og den historiske epoken de lever i.


5. februar: Utrenskning av Sofi Oksanen. Historien skildrer et møte mellom en eldre estisk og en yngre russisk kvinne, og hvordan deres familier og deres liv har blitt formet av makt og vold i samfunnet de lever i.5. mars: Kjærleikens ferjereiser av Edvard Hoem. Boka er skrevet i 1974. Den handler om menneskene på et fiktivt sted på Vestlandet, forholdene dem imellom, og hvordan de mellommenneskelige forholdene og politiske forhold i det store samfunnet påvirker hverandre.
9. april: Dager i stillhetens historie av Merethe Lindstrøm. Denne boka ble belønnet med Nordisk råds litteraturpris i 2012. Den handler om et eldre ektepar og hvordan de har valgt å tie om viktige ting, som likevel har påvirket hele deres liv.


7. mai: Der vi engang gikk av Kjell Westö. Handlingen er lagt til Finland i første halvdel av 1900-tallet, en tid med klassekamp, borgerkrig og omveltninger. Vi følger en gruppe unge mennesker som lever med disse omveltningene og hvordan omgivelsene spiller inn når de former sine liv.4. juni: Pustegynge av Herta Müller. Handlingen foregår i en sovjetisk arbeidsleir mot slutten av andre verdenskrig. Fortelleren er en mann som beskriver de fem årene han var i denne leiren, og de erfaringene han gjorde seg. Herta Müller fikk Nobels litteraturpris i 2009.

Bokpraten er åpen for alle. Velkommen til en hyggelig, uformell og uimotståelig stund på biblioteket!