onsdag 14. oktober 2015

"Sommerlespremier"

Var du forhindret fra å delta på "Sommerlesavslutninga"?

Alle som fikk minst grønt "Sommerlesarmbånd" i "Sommerles i Meldal" - får en liten premie fra biblioteket. Alle fikk en fin tøyveske til å ha bibliotekbøkene sine i, og i noen av veskene er det en ekstra overraskelse. Alle premiene ble trekt på navn på avslutningen, og veskene er merket slik at alle fikk samme mulighet til ekstrapremie.

14 deltagere har ikke hentet sin premie - så, har du levert minst ett lesekort på biblioteket og enda ikke hentet premien din - nå er muligheten her!