tirsdag 5. juli 2016

"Dikt og forbannet løgn" på P2!

Dikt & forbannet løgn er NRKs løft for poesien, og i løpet av sommeren inviterer de lytterne til og stemme frem de beste.
P2s "Dikt & forbannet løgn"

Vi vil være med å fremme et av diktene, Aasmund Olavsson Vinjes "Langs ei Aa".

Diktet, i tillegg til å være vakkert, har lokal tilknytning. Det er hentet fra Vinjes "Ferdaminne" og beskriver Orkla. Vinje reiste nordover mot Trondheim, og gjennom Rennebu gikk han langs elva Orkla ved Hoel.

Sitat fra boka: "So fór eg nord igjennom denne djupe og vokstersame og fagre dalen med hegg og hengjebjørk og all vokster, som det skulde vera her ikring hovudstaden i tronge smaadalar. "Orkla" rann med stillvetne i djupe svarte krokar inn-med bergoddar, og skogen bøygde seg og kysste aai, for ho skar seg under hjarterøtene hans. Eg vart tankefull og kvad: 
Du skog! som bøyger deg imotog kysser denne svarte aa,som grever av di hjarterotog ned i fanget vil deg faa,lik deg eg mang ein munde sjaaog aller helst i livsens vaar,at han den handi kysste paa,som slo hans verste hjartesaar.