Lyriker Astrid Krog Halse 1914 - 2007

Astrid Krog Halse – utstilling og markering av 100års-jubileum 25.01.2014.

Innledning
Astrid Krog Halse er født 25.01.1914 i Meldal, døde 07.02.2007 i Trondheim. Hun var utdannet og arbeidet som lærer i Ørland og senere Trondheim, samtidig som hun arbeidet som lyriker. Hun skrev på nynorsk, men også «meddalsmålet» tok hun med seg i diktninga.


Astrid Krog Halse og Laila Fagerhaug Grut. Bildet er lånt fra www.meldal.no


Astrid Krog Halse mottok Meldal kommunes kulturpris i 1998.
Mange har satt musikk til hennes dikt, og det har blitt alt fra viser og folkemusikk, til jass og rock. Eksempler på musikere og band som har tonesatt og brukt tekster er: Låt og Ulåt, «Gåte», Perikom, Heidi Skjerve, Laila Fagerhaug Grut, Geirr Tveitt, Per Hjorth Albertsen og Tor Hallberg.

Bibliografi
1961 – Marimesse, Noregs boklag
1964 – Løssi-natta
1966 - Gull over gråstein, Det norske samlaget
1968 – Trettondagskvelden, Rune forlag
1969 - Oska og elden
1970 - Dolsi Dalom: åt bånnom, Rune forlag
1971 – Storofsin, Rune forlag
1974 - Ante i Åsa, Rune forlag
1975 – Myrull, Rune Forlag
Medaldal med segn og soge – (delvis håndskrevne dikt) egenprodusert hefte
Gardgras – egenprodusert hefte?
2001 – Målet hennar mor (samleutgivelse av alle diktbøkene), Utgitt av Meldal Trykkeri

Linker:
Fra Meldal.no: http://www.meldal.no/nyheter/kultur/29644-astrid-krog-halse-100-ar
Fra Wikipedia : http://no.wikipedia.org/wiki/Astrid_Krog_Halse
Store Norske leksikon: http://snl.no/Astrid_Krog_Halse
"Gåtefullt nettmøte" dagbladet.no http://www.dagbladet.no/kultur/2002/10/10/350932.html
"Diktninga lever videre" nettavisa-st.no 11.02.2007 http://www.avisa-st.no/kultur/article801776.ece
Rockipedia : http://www.rockipedia.no/artister/astrid_krog_halse-39793/
"Krog Halse i musikk og bilder" nettavisa-st.no http://www.avisa-st.no/kultur/article160468.ece
"Diktninga lever vidare" nettavisa-st.no http://www.avisa-st.no/kultur/article159738.ece
"Ikke rik på suksessen" nettavisa-st.no http://www.avisa-st.no/distriktet/article157452.ece
"Snøhvit og de to spellemennene" nettavisa-st.no http://www.avisa-st.no/distriktet/article153845.ece
"Beundres av Gåte" nettavisa-st.no http://www.avisa-st.no/distriktet/article154314.ece
"Til ære for Astrid" nettavisa adressa.no http://www.adressa.no/kultur/article263871.ece
"Med livsverket i hendene" nettavisa adressa.no http://www.adressa.no/kultur/article314466.ece
"Mektig og episk" dagbladet.no http://www.dagbladet.no/kultur/2004/10/16/411498.html
Amina's norskblogg http://aminasnorskblogg.blogspot.no/2011/11/gate-dikt-som-sangtekst.html
Bokelskere http://bokelskere.no/bok/marimesse/299113/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar