onsdag 22. april 2015

2014 i aktiviteter og tall

Da er statistikken som skal leveres til Nasjonalbiblioteket innsendt. Den generelle opplevelsen er økt bruk av bibliotektjenestene, og resultatene bekrefter dette.

Tall fra statistikken:

Antall besøk i biblioteket pr. innbygger i 2014 = 2,98
Antall besøk i biblioteket pr. innbygger i 2013 = 2,46
2548 flere besøk i biblioteket i 2014 enn i 2013, gir en økning på ca. 20%.

Utlån pr. innbygger i 2014 = 3,8
Utlån pr. innbygger i 2013 = 3,7
Biblioteket har hatt en økning i utlånet på 4,3 % og dette er nok et resultat av en økning av aktive brukere.

Av ulike aktiviteter og program ved biblioteket i 2014 kan nevnes:

Januar:
Bokprat: "Sommerboken" av Tove Jansson
Utstilling og arrangement: Astrid Krogh Halse 100 år. Les mer her.
Medlemsmøte i Øvre Meldal bygdekvinnelag.
Stor ominnredningsaksjon i biblioteket.

Februar:
Bokprat: "En blå kjole fra herr Hitler" av Toril Brekke

Mars:
Vinterlarm: Populærvitenskapelig foredrag om Tarjei Vesaas' forfatterskap, ved Steinar Gimnes.
Bokprat: Mars-månedens bok er av forfatteren Tarjei Vesaas, men med valgfri tittel. Flere leste «Isslottet», «Det store spelet» eller «Fuglane». Bokpraten gjorde vi for anledningen på Orkla Gjestebolig.
21. og 22. mars markerte vi den Internasjonale poesidagen med opplesing av dikt på norsk, polsk og ukrainsk.

April:
Bokprat: "Bli hvis du kan, reis hvis du må" av Helga Flatland

Mai:
Bokprat: "Glitre" av Marit Opeide
Utstilling: Grunnlovsjubileet

Juni:
Oppstart "Sommerles i Meldal"

August:
Avslutning av "Sommerles i Meldal" - suksess! Les mer her.

September:
Bokprat; "Fuglehotellet" av Tiger Garte
Forfatterbesøk i biblioteket: Bjørn Rørvik - fest for sommerlesdeltakere.

Oktober:
Bokprat: "Våk over dem som sover" av Sigbjørn Skåden
Brettspilldag i biblioteket med kakao og boller - Skolefri i Meldal

November:
Bokprat:  "I morgen forsvinner jeg litt til" av Laila Sognnæs Østhagen
Forestillingen "Store, lille Otto" med gruppa "Uventa Underholdning" fra Malvik- på Bergmannskroa

Desember:
Bokprat: "Herre" av Niels Fredrik Dahl
Utstilling av gammel julepynt.

I tillegg til alt dette er ulike mindre utstillinger og stunt utført - jul, påske, hage, høst, og mer. Tavla i barneavdelinga har vært dekorert med tegninger og bilder laget av skoleelever. Vi har også i år dyrket tomater, men med dårligere resultat enn forrige år.

Det er 100 år siden Meldal kommune bevilget de første midlene til det som skulle bli kommunens folkeboksamling. 2015 blir året for flere markeringer av dette.

Fra mai ble det startet "Lesekafe" for fremmedspråklige annenhver lørdag - unntatt ferieukene - og i november ble den utvidet til hver lørdag. Behovet for språkopplæring og praktisering av norskkunnskaper har bare økt og biblioteket yrer av liv på lørdagene.