onsdag 17. februar 2016

Morsmålsdagen 2016

Bli med å feire Morsmålsdagen i biblioteket!
Lørdag 20. februar, klokka 13.00 – 15.00
Vi snakker om språk, og snakker ulike språk! Kanskje vi klarer lære noen nye ord?

Vi har laget en liten quiz og noen oppgaver.
Dikt- og tekstlesing på mange ulike språk; klarer vi å få til: arabisk, norsk, polsk, russisk, somali, tagalog, thai, tigrinja, ukrainsk og meddaling? Snakker du et språk og har lyst til å delta? Kom!
Velkommen til en trivelig stund med «babelsk forvirring»

Her i Meldal har vi mange ulike språk representert, og på morsmålsdagen vil du kunne høre noen av de. Blant våre knapt 4000 innbyggere bor det faktisk mennesker fra nesten 30 forskjellige land. Noen av de snakker flere ulike språk i tillegg til norsk.

21. februar markeres Morsmålsdagen verden over! Dagen markeres på over 160 ulike institusjoner i hele landet, og i Meldal. 
Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt feiret hvert år siden 2000. Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklig undervisning, samt øke
forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner.
I år har Meldal folkebibliotek gått sammen med Det flerspråklige bibliotek (DFB), og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) for å lage en stor nasjonal markering av dagen!
Retten til å snakke sitt eget morsmål skal ikke tas for gitt, særlig i de land der lokale morsmål trues av mer dominante språk. I tillegg mangler mange språk i dag skriftformer, som gjør dem vanskelige å formidle til nye generasjoner.
Bilde fra markeringa i 2015