onsdag 8. august 2012

Heftet "Ingvald Svinsaas - En trøndersk forteller"

Meldal folkebibliotek har fått pensjonert fylkesutdanningssjef i Nordland, Jorulf Haugen, til å stille sin framstilling av Ingvald Svinsaas sitt forfatterskap og bakgrunnen for det, i dette heftet. 

Ingvald Svinsaas levde fra 7. august 1912 til 11.juni 1990. I løpet av et langt liv som forfatter - fra debuten som 37-åring i 1949 med "I skyggen av et tårn" og fram til "Heimkomsten" i 1989 - rakk han å gi ut 30 bøker. I tilleg ga han ut en boka "Evens fantastiske liv og opplevelser" under navnet Herman von Lügenhals.

Det er dette forfatterskapet som ligger til grunn for innholdet i dette heftet. Kildene for Jorulf Haugens framstilling er en omfattende stofftilgang - bøker, tidsskriftartikler og avisutklipp - av og om Svinsaas som fins samlet i Meldal folkebibliotek.


Det kan nevnes at gjennomgangen av Oluf-trilogien i stor grad bygger på Haugens artikkel
 "I de arbeidsløses hær. Ingvald Svinsaas og trilogien om Oluf"
 i Norsk Litterær Årbok, Det Norske Samlaget 1977.

Biblioteket ønsker å takke Jorulf Haugen for tilgang til hans innsamlede materiale og muligheten til å  mangfoldiggjøre det i forbindelse med markeringa av at det er 100 år siden Ingvald Svinsaas ble født, 7. august 2012.

 Heftet er i salg fra biblioteket for kr. 70,-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar